MM+
Gun uw klus aan mm-plus

Wie of wat is MM-plus?

MM=plus is een eenmensbedrijf van Marja.
"MM" staat voor de naam van Marja, de plus staat voor samenwerking tussen u als opdrachtgever en Marja als opdrachtnemer. De plus staat ook voor de verscheidenheid aan klussen.
Het logo bestaat uit vier kwadranten die elk een eigen klussenportfolio omvat. Marja houdt van afwisseling: ze beweegt graag in de buitenlucht om haar spieren te gebruiken, of kruipt achter haar computer om te studeren of voor vormgeving. Ze heeft interesse voor haar omgeving en legt hiermee verband tussen haar opdracht.

Wat doet MM-plus?

Klussenportfolio van MM-plus:
- Informatica bijles, ICT voor ontwikkelaars en computerles voor gebruikers (met uitleg van universele basisprincipes).
- Creaties, het maken van publicaties, digitale vormgeving (flyers, brochures, boeken, presentaties, websites).
- Tuinontwikkeling (hovenier).
- Botanical Research (natuurlijke balans, benutten van invasieve exoten, plantaardige concurrentie voor onkruid onderdrukking).

Waar?

MM-plus is werkzaam in de regio van Den Haag. Dus ook Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Monster. In het kader van de beperking van CO2 uitstoot gaat transport te voet of met de fiets. Afstanden tot 15 km worden per fiets afgelegd. In uitzonderlijke gevallen met de auto.
Bijles informatica of computerles kunnen aan huis worden gegeven. Bij een groepsles wordt een zaaltje gehuurd.
Het maken van creaties doet MM-plus thuis.
Tuinactiviteiten (hovenier of onderzoek) worden op voornamelijke op de betreffende locatie gedaan.

klik op een kwadrant van het logo voor meer informatie.

logo met klussen
tuin bijles presentatie onderzoek
-->
>Deze site is nog in ontwikkeling.